Cursul este structurat pe patru module: HTML, CSS, PHP, JAVASCRIPT.