Cursul “Psihodiagnostic ” se referă la blocul de disciplini de specialitate pentru studenţii cu calificativul “Licenţiat în psihologie” (cu studierea aprofundată a psihologiei judiciare).

În cadrul cursului studenţii vor însuşi un sistem de cunoştinţe teoretice şi practice vizînd principiile, regulile de elaborare şi utilizare a metodelor de psihodiagnostic.

Psihodiagnosticul cooperează cu alte domenii psihologiei ca psihocorecţia, psihoconsilierea, experiza psihologică ş.a.