Informatica este un domeniu al ştiinţei ce are drept scop cercetarea şi satisfacerea necesităţilor informaţionale ale societăţii umane. Informatica participă la formarea şi dezvoltarea generală a personalităţii, accentul instruirii fiind pus pe dezvoltarea gîndirii logice şi algoritmice. O parte integrantă a acestei discipline este studierea principalelor structuri de control care se folosesc în programarea structurată.