Ştiinţa politică reprezintă o disciplină analitică şi teoretico-practică ce propune drept scop familiarizarea studenţilor cu problematica obiectului şi nivelurilor obţinute în domeniu, iniţierea în metodele şi procedeele de analiză politică, de formare a unei culturi politice şi profesionale adecvate viitorilor specialişti. Disciplina acordă o atenţie deosebită interacţiunii politicului cu alte sfere de activitate ale oamenilor la nivel normativ, instituţional şi procesual.