Cursul Matematica II (elemente de algebră) reprezintă un curs obligatoriu ce este studiat  de studentii specialităților Informatica, Informatică și Limbă engleză, Educație tehnologică și Fizică.

Cursul dat cuprinde elemente de algebră elementară, prscum și elemente de algebră superioară. Aici sunt studiate diverse tehnici de rezolvare a ecuațiilor de ordin superior, elemente de teorie a matricilor și teorie a determinanților.

Un compartiment aparte în acest curs reprezintă teoria sistemelor de ecuații. Aici sunt studiate diverse metode de rezolvare a sistemelor de ecuații liniare și reductibile la ele.