Cursul Bazele statului şi dreptului prezentat la Facultatea Ştiinţe Reale şi Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Agroecologie a Universităţii de Stat „A.Russo” din Bălţi a căpătat interes didactico-ştiinţific de proporţii, devenind ramură de profil în pregătirea studiului academic al studenţilor.

Disciplina propusă constituie punctul de reper în studierea statului şi dreptului. Aceasta reflectă noţiunile de bază ale ştiinţei juridice precum: stat, regim constituţional, autorităţi statale, drept, izvor de drept, normă juridică, raport juridic, interpretarea şi aplicarea dreptului, elaborarea şi sistematizarea dreptului etc., însă se axează prioritar pe conceptul de stat (spre deosebire de Teoria generală a dreptului care se axează prioritar pe conceptul de drept) şi mecanismelor funcţionării ale orânduirii statale. Bazele statului şi dreptului se află la confluenţa mai multor ştinţe precum drept constituţional, drept administrativ, teoria generală a dreptului, istoria doctrinelor politice şi juridice, politologia etc.

De asemenea, putem menţiona că disciplina în cauză deţine un caracter introductiv şi are menirea de a familiariza studenţii cu principiile de bază ale funcţionării statului (instituţiilor de stat, societăţii civile) şi dreptului.

Totodată, în cercetarea domeniului dat, se impune abordarea practicii şi bunelor manere europene (activitatea CEDO) în vederea stabilirii lacunelor şi discrepanţelor existente în legislaţia naţională şi racordării acestora la standarde internaţionale.

Conceput ca un ansamblu de cunoştinţe, deprinderi şi competenţe empirice, cursul bazele statului şi dreptului trebuie să asigure pregătirea temeinică pentru orice specialist în domeniul dreptului, precum şi pentru cei care se vor lansa în activităţi politice, sociale, economice a statului Republica Moldova.

Astfel, disciplina în cauză promovează studirea a asemenea valori precum: stat de drept, regim democratic, suveranitatea, societate civilă, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, nediscriminarea etc.