Testul include itemi la tema SISTEME DE OPERARE (2): Interfeţe grafice, Ferestre de aplicaţie, Gestionarea datelor.