Cursul  Pedagogie. Practica de iniţiere.

Cursul nominalizat „Pedagogie. Practica de iniţiere” tratează evoluţia şi dezvoltarea fundamentelor, bazelor pedagogiei ca ştiinţă, a teoriei şi artei educaţiei. Totodată  conţinutul cursului precizează specificul, funcţiile şi rolul pedagogiei în pregătirea cadrelor didactice pentru activitatea instructiv – educativă, evidenţiind principalele aspecte ale profesiei de pedagog.

Practica de iniţiere oferă studenţilor posibilitatea de a analiza organizarea procesului educaţional în baza observărilor şi microinvestigaţiilor.