Disciplina Interpretarea și traducerea textului funcțional exglez joacă un rol important în dezvoltarea  abilităților de traducere şi interpretare în limba engleză. Cusrsul dat este destinat studenţilor anului III cu prima specialitate  LIMBA ENGLEZĂ traducători. Cursul respectiv cuprinde o varietate de teme şi conţinuturi, care au fost propuse spre studiere  la anul III şi facilitează însuşirea disciplinelor de profil datorită utilizării literatuii de specialitate, ce aparțin diverselor genuri în limba engleză (în original). La elaborarea  curriculumului dat  s-a ţinut cont de cerinţele Cadrului european de referinţă, de interesele societăţii moderne şi de necesităţile actuale  ale studenţilor. Tematica conţinutului acoperă situaţii şi intenţii comunicative tipice, care vor asigura activarea liberă a studenţilor în mediul lingvistic englez.  Acest curs are ca scop formarea competenţelor de traducere, lingvistice, verbale comunicative, pragmatice, de transfer, socio-culturale şi interdisciplinare.