Cursul „Sisteme de Operare si Securitatea calculatoarelorse predă în semestrul III la toate specialităţile de Informatică. Este o disciplină fundamentală.

Acest curs îşi propune prezentarea conceptelor care stau la baza funcţionării unui sistem de operare modern. Se va evidenţia modul în care alegerea diferitelor strategii de proiectare şi implementare a unui sistem de operare au implicaţii asupra utilizării resurselor calculatorului şi asupra programelor utilizator.
       Se doreşte ca la sfârşitul acestui curs studenţii să fi ajuns la o bună înţelegere a mecanismelor fundamentale care stau la baza funcţionării unui sistem de operare. De asemenea ei vor fi familiarizaţi cu o serie de servicii oferite de diferite module componente ale unui sistem de operare, precum: sistemul de fişiere, gestionarul şi planificatorul de procese, managerul memoriei etc. Exemplificările vor fi făcute cu precădere cu referire la sistemul de operare de tip Linux.