Cursul este destinat pentru clasele primare disciplina Stintele ale naturii.