Cursul "Bazele graficii computaţionale" reprezintă un curs opţional destinat pentru aprofundarea cunoştinţelor în prelucrarea informaţiei grafice.