Se aplică algoritmii, studiaţi la disciplina "Bazele Programării".

Se codifică, folosind limbajele de programare des întîlinte.

Se aplică în practică.