Cursul de limbă germană pentru specialitățile tehnice este un curs introductiv, in care studenții asimilează regulile elementare de citire, pronunțare și formulare a enunțurilor în limba germană. Participanții la curs vor însuși un vocabular minim cu tematică generală (biografie, studii, familie, hobby, activități cotidiene, etc), dar și vor fi inițiați în vocabularul tehnic al limbii germane.