În acest curs vor fi studiate cele mai importante evenimete în dezvoltarea matematicii începînd cu Antichitatea și pînă în prezent. În perioada Antică vor fi evidențiade particularitățile matematicii în diverse țări și vor fi școlile filozofico-matematice ale acestora. Pe parcurs vor fi evidențiate diverse perioade de dezvoltare ale diverselor ramuri ale matematicii cu diverse aspecte ale acestora în matematica contemporană. Spre finalul cursului va fi studiat specificul matematicii în Republica Moldova.

Pe parcursul semestrului va fi efectuată chestionarea orală și vor fi susținute două probe de evaluare.

La fel în cadrul cursului vor fi srise referate (fiecare student va prezenta cel puțin cîte un referat).

Examenul final va fi promovat sub formă de test.