Cursul de Didactică a Limbii Germane se adresează studenţilor care au acumulat cunoştinţe atît teoretice cît şi practice de limba germană, de psihologie şi de pedagogie, întroducere în lingvistică, în filologie germană şi în civilizaţia ţărilor germanofone. Pe parcursul orelor, se va avea în vedere, pe de o parte, formarea tinerilor şpecialişti şi pe de altă parte, va fi precizat un ansamblu de strategii, de tehnici, de metode şi procedee folosite de profesor pentru a falicita asimilarea limbii germane de către elevi.