Cursul de ortografie şi punctuaţie este destinat studenţilor facultăţii de Filologie, anul I de studii. La elaborarea programei s-a ţinut cont de deprinderile, competenţele lingvistice acumulate deja la cursul liceal de limbă şi literatură română. Accentul cade pe evidenţierea complexităţii raporturilor dintre limbă, normă şi uz. Printre obiectivele acestui curs se înscrie şi acela de a asigura însuşirea conştientă a fenomenelor gramaticale şi a structurii morfologice a limbii române prin sisteme de exerciţii atît sub îndrumarea profesorului, cît şi în mod individual.