Cursul de literatură americană este destinat studenților ciclului I Licență. 

Cursul de literatură americană este o disciplină indispensabilă în procesul de formare a unui specialist multilateral dezvoltat, are drept scop principal promovarea valorilor literare ale SUA. Bogăţia literaturii americane, unică în felul lor, este propusă pentru o minuţioasă studiere şi cunoaştere.

Activităţile acestui curs de receptare şi analiză literară au drept finalitate formarea deprinderilor critice, înţelegerea perioadelor istorice prin reflectarea lor în operele literare engleze şi americane şi nu în ultimul rînd, conştientizarea rolului acestui literaturi și locul ei în literatura universală.