Cursul de Fonetică a limbii române contemporane este unul de bază la Facultatea de Litere. Acesta le va permite studenților să asimileze ale cursuri universitare de bază ca: Morfologia, Dialectologia, Istoria limbii române, Ortografia, precum și să aplice noțiunile de fonetică la analiza operelor literare, în special cele lirice.