Курсу належить особлива роль у підготовці філолога, оскільки під час його  вивчення  значно розширюється  знання про різні форми існування мови – діалектну і літературну. Передбачає ознайомлення студентів з основними поняттями діалектології, її предметом, завданням, значенням, описом структурних рівнів мови, членуванням української мовної території на діалектні групи і говори, методами збирання і дослідження діалектних матеріалів.