Dreptul constituţional, se prezintă ca o disciplină fundamentală a dreptului, necesară a fi cunoscută de toţi cei care studiază dreptul, indiferent de domeniul în care se specializează, precum şi de cei care se specializează în domeniul organizării şi funcţionării autorităţilor publice din diferite instituţii ale statului şi a autorităţilor publice locale.

         Această disciplină juridică are ca scop aducerea la cunoştinţă studenţilor, ramura principală a sistemului dreptului, nucleul căreia este Constituţia, legea cu forţa juridică superioară celorlalte legi, care reglementează în mod sistematic atât principiile structurii social-economice, cât şi cele ale organizării statului bazat pe aceasta, garantează material asigurarea drepturilor fundamentale cetăţeneşti.

Ştiinţa Dreptului constituţional invită la formarea, încă de la începutul studiilor universitare, a unei atitudini ştiinţifice cu privire la instituţiile politice şi juridice, ce va contribui la formarea de jurişti în spiritul celor mai democratice concepţii privind rolul, funcţiile şi mecanismele guvernării, ca şi cerinţa impunerii primatului legii.

Dreptul constituţional este o disciplină fundamentală care împreună cu celelalte discipline, formează bazele pregătirii teoretice a viitorului jurist şi a funcţionarului public din domeniul administraţiei de stat şi, nu în ultimul rând cultivă cultura juridică şi politică a cetăţenilor.