Cursul electronic TIC este un curs obligatoriu la toate specia­li­tă­ţile non-IT din cadrul facultăţilor USARB, având drept scop formarea și/sau dezvoltarea, la studenți a competenţelor digitale.

Cursul univeritar TIC include două compartimente:

1. Concepte de bază ale tehnologiei informaţiei şi sistemului de calcul;

2. Tehnologii informaţionale aplicate.

La rândul său, compartimentul Tehnologii informaţionale aplicate constă din cinci unități de învățare practice:

  1. Utilizarea Sistemului de operare;
  2. Utilizarea reţelelor de calculatoare și a serviciilor electronice on-line;
  3. Procesarea documentelor;
  4. Procesarea tabelelor;
  5. Procesarea prezentărilor electronice.