Cursul practic de limbă engleză Limba B (III) nivel intermediar – B1 (Nivelul- prag Threshold) are ca scop familiarizarea studentului cu elementele lingvistice pentru a folosi un limbaj standard clar pe teme cunoscute, întîlnite uzual, legate de viața de zi cu zi; şi asimilarea ideilor principale din texte pe diverse teme, inclusiv în discuţii tehnice la specialitatea sa. Cursul respectiv face parte din setul de discipline obligatorii şi este o condiţie esenţială în procesul de formare profesională a studenţilor la specialitate.

Cursul dat pune accent pe aptitudinea de a audia, a citi, a vorbi, şi a scrie corect în limba engleză. Conform standardelor internaţionale stipulate în Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi, vorbitorul de limbă la nivelul B-1 poate să se descurce în majoritatea situaţiilor survenite în timpul unei călătorii într-o regiune unde este vorbită limba, poate să producă un discurs simplu și coerent pe teme familiare și din domeniile sale de interes, poate să relateze un eveniment, o experienţă sau un vis, să descrie o speranţă sau un scop și să expună, pe scurt, argumentele sau explicaţiile unui proiect sau ale unei idei.

Cursul se bazează pe studierea textelor autentice engleze (literare şi publicistice), însoţite de seturi de exerciţii lexicale şi gramaticale pentru dezvoltarea competenţelor lingvistice ce corespund nivelului B1.