Cursul "Teoria şi practica traducerii" face parte din ciclul de discipline de specialitate ale formării viitorilor pedagogi, profesori de limbă germană în şcoală. Necesitatea audierii acestui curs rezidă din realităţile timpului, când profesorul, pe lângă traducerile pe care le face împreună cu elevii sau pentru aceştia în cadrul orelor de curs, este deseori rugat să facă şi traducerea altor tipuri de texte. În cadrul cursului studenţilor li se oferă o privire generală asupra activităţii de traducere, organizării procesului de traducere şi a metodelor de traducere.