Cursul este destinat pregătirii muncitorilor calificați în domeniul TIC