Prin fenomene termice înţelegem, în general, orice fenomen fizic legat  de mişcarea complect dezordonată care se manifestă la nivel molecular. fenomene fizice cum sunt: variaţia proprietăţilor fizice ale substanţei la încălzirea sau răcirea ei, schimbul de căldură dintre corpurile încălzite diferit, transformarea căldurii (obţinută prin arderea combustibililor) în lucru mecanic, etc. constituie exemple de fenomene termice.

Temperatura unui corp este direct legată de viteza moleculelor lui. 
O serie întreagă de experienţe efectuate cu corpuri, aflate în diferite stări de agregare, au pus în evidenţă mişcarea de agitaţie permanentă a moleculelor oricărui corp.