În acest curs se studiaza teoria divizibilității, teoria congruențelor, unele metode de rezolvarea a ecuațiilor diofantice.