Cursul conține materiale didactice la Informatică pentru clasa a IX la temele Instrucțiuni altermative și repetitive