Curs de limbă germană pentru specialităţile filologice (Limba A). Nivelul de instruire B1-B2.