Cursul de Structuri algebrice este un curs obţional şi este dedicat studenţilot specialităţiii Matematică şi Informatică. Acest curs are drept obiectiv general familiarizarea studenţilor cu direcţiilor noi de cerecetare ale algebrei contemporne.