Integrarea cursului în programul de studii:

  Formarea inițială a profesorilor de clasele primare, cea ce se realizează în cadrul progamului de studii respectiv, presupune indiscutabil, pregătirea viitorilor profesori pentru predarea unităților de curs fundamentale în ciclul primar, inclusiv matematica. Studenții acestor specialități sînt pregătiți la etapa inițială prin cursurile de pedagogie și psihologie, bazele cursului elementar de matematică. După studierea cursului studenții vor fi pregătiți pentru proiectarea și realizarea procesului educațional la matematică în ciclul primar.

Finalităţile cursului:

 Studentul va fi capabil:

 

-          Să descrie structura, conţinutul și logica cursului primar de matematică;

-          Să aplice principiile didactice fundamentale pentru procesul educaţional la matematică în ciclul primar, reperele metodologice ale acestui proces;

-          Să elaboreze demersuri didactice pentru rezolvarea unei probleme textuale de matematică, pentru promovarea metodelor didactice însușite în cadrul studierii cursului primar de matematică;

-          Să realizeze demersuri didactice pentru rezolvarea unei probleme textuale de matematică;

-          Să elaboreze proiecte didactice pentru diferite tipuri de lecţii de matematică cu argumentarea tipului şi structurii alese;

-          Să implementeze integral proiecte didactice pentru diferite tipuri de lecţii de matematică la ciclul primar.