Curs pentru specializarea Didactica matematicii. Se studiază întrebări specifice procesului educațional la matematică, ce țin de studierea compartimentelor aritmetică și algebră