Eficienţa instruirii matematice depinde foarte mult de stilul abordat de profesor şi caraceristicile instruitului. Teoria educaţiei, care valorifică la maximum caracteristicile instruitului este instruirea centrată pe cel ce învaţă. Cursul Instruirea centrată pe cel ce învaţă în matematică transpune teoria generală în aplicaţii specifice procesului educaţional la matematică: valorificarea tipurilor de inteligenţă, stilurilor de învăţare şi capacităţilor matematice în condiţiile şcolii contemporane şi curriculei modernizate la matematică.