Disciplina „Contabilitate financiară – I” este una fundamentală şi cu rol decisiv în formarea contabilului profesionist, deoarece urmăreşte asigurarea cunoştinţelor teoretice, formarea şi consolidarea deprinderilor practice privind modul de organizare a evidenţei contabile la întreprindere în corespundere cu normele în vigoare, evaluarea corectă a elementelor patrimoniale din bilanţ, întocmirea, verificarea şi controlul documentelor justificative specifice operaţiunilor studiate, contabilizarea tranzacţiilor aferente integrităţii patrimoniului, modificării conţinutului şi structurii acestuia în cadrul entităţilor economice.

         Cursul „Contabilitate financiară - I” studiază partea întîi a contabilităţii financiare şi, cu certitudine, este urmat de cursul „Contabilitate financiară – II”. Studierea acestor cursuri, de către studenţii specialităţii 361.1 „Contabilitate”, asigură suportul teoretic pentru studierea altor discipline din domeniul contabilităţii precum: Contabilitatea de gestiune, Contabilitatea în comerţ, Contabilitatea întreprinderilor micului business etc.