Cursul „Gestiunea informației” se focusează pe proiectarea, implementarea și utilizarea bazelor de date relaționale. Studenții vor face cunoștință cu noțiunile de bază din domeniul bazelor de date. Sunt analizate diverse modele de date, avantajele și dezavantajele lor, modalități de proiectare a bazelor de date relaționale, necesitatea și beneficiile normalizării. Studenții fac cunoștință cu limbajul SQL: definirea și modificarea structurii bazei de date, manipularea datelor, interogarea bazei de date, procesarea interogărilor. Studenții înțeleg necesitatea menținerii integrității datelor într-o bază de date, avantajele și modalitățile de utilizare a vederilor, avantajele utilizării indecșilor. În cadrul disciplinei se folosește sistemul de gestiune a bazelor de date SQL Server.

Cursul este destinat studenţilor de la specialitățile „Informatica (profil pedagogic)”, „Informatica (științe exacte)”, „Informatica și limba engleză”, „Matematica și Informatica”, studii superioare de licență a Facultăţii de Ştiinţe Reale, Economice și ale Mediului. Este o disciplină obligatorie pentru viitorii specialiști în informatică.