Cursul “Didactica specialităţii B (limba engleză)” face parte din ciclul disciplinilor de specialitate obligatorii pentru formarea profesională a studenţilor – viitori profesori de limbă engleză. Cursul crează o solidă bază teoretică şi practică la viitorii profesori de limbă  engleză. Cursul dat familiarizează studenţii cu metode, procedee şi strategii ce vor fi utilizate în procesul predării limbii engleze atît în şcoala primară şi medie.