Cursul propune o divizare modulară a subiectului şi oferă o viziune integrată asupra semnificaţiei şi rolul politicilor sociale, ca răspuns la problemele sociale legate de bunăstarea indivizilor, grupurilor şi societăţii în ansamblu şi detalierea acesteia în elemente ca direcţii structurale distincte: protecţia socială a familiei, politica socială în sfera muncii, măsuri sociale în domeniul migraţiei etc.