Filosofia Probleme filosofice ale domeniului, este un curs universitar interdisciplinar format în baza unui modul (Filozofia 30P/15S ore, Probleme filosofice ale domeniului 15P/15S ore). Cursul este destinat studenţilor de la specialitatea Administraţia publică; ce are ca scop formarea unei viziuni integre a evoluţiei gândirii filosofice şi filosofico-politice pe parcursul istoriei omenirii.