Tipologia limbilor, ca disciplină de studiu, se propune, conform Planului de învăţămînt, la domeniu Ştiinţe ale Educaţiei şi Ştiinţe Umanistice, în semestrul VI, anul III.

        Cursul de tipologie face parte din ciclul de discipline fundamentale ale formării continue în domeniul limbilor străine a viitorilor profesori de limbă franceză şi traducători şi se înscrie organic în sistemul general de pregătire la facultate constituind o componentă indispensabilă a programului de instruire a specialiştilor nominalizaţi.

    Cursul de tipologie se adresează studenţilor care au acumulat noţiuni teoretice în alte aspecte ale limbii franceze cum ar fi gramatica teoretică, introducere în filologia romanică, gramatica practică, istoria limbii franceze.

    Cursul urmăreşte examinarea unităţii celor mai importante limbi romanice (română, franceză, italiană şi spaniolă) pe trei paliere de limbă: morfologie, sintaxă şi lexic. Sunt studiate asemănările dintre aceste limbi romanice, datorate descendenţei lor comune din limba latină, dar şi deosebirile dintre ele pentru a se evidenţia specificul fiecăreia în ansamblul romanic.