În acest curs se studiază Teoria divizibilității, Teoria congruențelor (congruențe numerice, liniare, de grad superior),sistemele de congruențe,Teoria ecuațiilor diofantice.