Cursul de istoriografie universală face parte din componenta formativă a învăţământului istoric și are drept obiectiv, formarea gândirii istorice prin asimilarea cunoștințelor privind metodele şi concepțiile domeniului de cunoaștere istorică. Cursul urmăreşte cu predilecţie evoluția  scrierii istorice, modul în care textul istoric recuperează trecutul şi relaţia cu marile proiecte și procese politice, sociale și culturale, fiind structurat pe principiul etapelor istorice, curentelor culturale și științifice.
Cursul oferă studenților competenţe formative, interpretative şi metodologice privind predarea istoriei şi cultura istorică. Metodologia utilizată în cadrul cursului sunt module formate din prelegeri, seminare și lucrul individual al audienților cu textele extrase din operele istoriografice universale.