Modulul “Didactica disciplinei școlare (limba engleză)” face parte din ciclul disciplinilor de specialitate obligatorii pentru formarea profesională a profesorilor de limbă engleză din țară. Cursul crează o solidă bază teoretică şi practică familiarizând cursanții cu metode, procedee și strategii ce vor fi utilizate în procesul predării limbii engleze atât în şcoala primară şi medie cât ți în liceu.