Cursul “Psihosexologie” este destinat studenţilor anului II de studii (studii la zi), specialitatea psihologie. Acesta reprezintă o disciplină importantă în pregătirea studenţilor la specialitatea  - Psihologie. În urma studierii lui studenţii vor trebui să:

-            cunoască şi să prezinte sarcinile cursului universitar „Psihosexologie”;

-            descrie problemele contemporane cu privire la sexualitate şi legătura acesteia cu viaţa psihică a individului uman;

-            însuşească un sistem de cunoştinţe cu privire la dezvoltarea psihică şi sexuală a omului.

Competenţele şi deprinderile formate vor permite studenţilor să proiecteze mai eficient activitatea de educaţie psihosexuală şi consiliere psihologică a tinerilor/cuplurilor.