Cursul „Practica SGBD” se focusează pe SGBD orientată Web MySQL. Studenții vor învăța să
proiecteze propria bază de date și să o realizeze în MySQL, cu menținerea integrității referențiale. Își vor dezvolta competențe de proiectare a procedurilor și funcțiilor stocate și utilizare a acestora, crearea și utilizarea declanșatorilor și evenimetelor în MySQL, definirea diferitor nivele de acces la date și gestiunea utilizatorilor, crearea vederilor și indecșilor pentru optimizarea bazei de date. Studenții vor învăța să gestioneze tranzacțiile și să propună diverse scenarii pentru asigurarea concurenței lor folosind blocările. La fel vor fi exersate strategiile de creare a copiilor de rezervă și metodele de recuperare a bazelor de date în urma dezastrelor.

Cursul este destinat studenţilor de la specialitățile „Informatica” și „Informatica” (profil pedagogic), studii superioare de licență a Facultăţii de Ştiinţe Reale, Economice și ale Mediului. Este o disciplină de specializare pentru viitorii specialiști în informatică.

Studierea disciplinei „Practica SGBD” se sprijină pe cunoştinţele, capacităţile şi competenţele
dezvoltate în cadrul disciplinelor „Gestiunea informației” și „Programare Web”. Disciplina „Practica SGBD” este o aprofundare a cunoștințelor acumulate în cadrul disciplinei „Gestiunea informației”.
Competențele dezvoltate în cadrul acestei discipline sunt necesare unor studenți pentru elaborarea aplicațiilor din cadrul tezelor de licență.