Cursul „Arhitectura, administrarea şi securitatea reţelelor” este destinat pentru studierea principiilor de bază de construire a reţelei de calculatoare şi utilizării ei în diverse domenii a activităţii omului.

În cadrul cursului se studiază noţiunile de bază a reţelei de calculatoare, elementele ei principale, tehnologiile de bază, principiul funcţionării, serviciile oferite, direcţiile principale de dezvoltare.

Studierea cursului „Arhitectura, administrarea şi securitatea reţelelor” se sprijină pe cunoştinţele, capacităţile şi competenţele dezvoltate în cadrul disciplinilor „Sisteme de Operare şi Securitatea Calculatorului” şi „Informatica generală”.