Cursul „Criptografie” este un curs de specializare care se bazează pe studiu asupra algoritmilor matematici fundamentali utilizați în criptografie. Disciplina dată, prin aria sa aplicativă, aparţine domeniului de asigurarea securităţii, siguranţei şi uşurinţei în exploatare şi pune la dispoziţie cunoştinţele necesare analizei, proiectării, testării şi implementării sistemelor de criptare şi securizare a transferului de date între diferite entităţi informaţionale.

Scopul acestui curs este de familiariza viitorul specialist din domeniul Ttehnologiilor Informaţionale cu noţiunile fundamentale ale criptografiei şi cu metodele moderne criptare ca instrument indispensabil al securităţii informaţiilor.