Cursul „Programarea aplicaţiilor pe dispozitive mobile” este un curs de specializare care permite aprofundarea cunoștințelor în programare. Scopul este acela de a întroduce în dezvoltarea aplicațiilor pentru SO Android cu ajutorul limbajului de programare Java. Pe parcursul acestuia, studenții vor dobândi noi cunoștiințe atât în ceea ce privește partea de bază a unei aplicații Android cât și mediul de dezvoltare, realizând apoi o aplicație utlizând fiecare componentă, pornind de la controale simple care alcătuiesc interfața grafică de la TextView, Button până la ListView și GridVIew, realizarea interfeței grafice cu utilizatorul, tratarea evenimentelor, definirea si utilizarea meniurilor și a ferestrelor de dialog, modalități de stocare persistentă a datelor, inclusiv în baze de date SQLite, accesul la retea, prelucrarea fisierelor XML și JSON, managementul informațiilor personale, grafica bidimensionala și tridimensionala, multimedia și animație, senzori și pozitionarea geografică.