Prin predarea acestei unități de curs se urmărește asimilarea de către studenți a cunoștințelor necesare pentru o comunicare interculturală. Cursul creează posibilităţile optime de precizare a căilor de realizare a unei comunicări reale dintre culturi, religii, grupuri sociale și/sau profesionale etc. 

Obiectivul general al cursului rezidă în cunoaşterea celor mai recente evoluții a limbii germane ca mijloc de comunicare, în scopul stabilirii criteriilor unei comunicări real-culturale.