Cursul practic de limbă engleză Limba B (IV) nivel intermediar – B1 (Nivelul- prag Threshold)  face parte din setul de discipline obligatorii şi este o condiţie esenţială în procesul de formare profesională a studenţilor la specialitate. Cursul  este o disciplină de specialitate a cărui scop este de a-i familiariza pe studenţi cu componentele esenţiale ale textului englez în original pentru a dezvolta competenţele lingvistice, comunicative şi cele de comentare ale  textului. Acest curs propune nişte repere menite de a ameliora competenţele de comentare a textului, precum şi contribue la dezvoltarea celor patru deprinderi ale limbii (audiearea, vorbirea, citirea şi scrisul), conform cerinţelor Cadrului European Comun de referinţe.