Cursul practic de limbă engleză Limba B (II) nivel pre-intermediar – A2 este o continuare logică a cursului de limbă engleză nivel A1. El are ca scop familiarizarea studentului cu elementele lingvistice pentru a folosi un limbaj standard clar pe teme cunoscute, întâlnite uzual, legate de viața zi de zi și asimilarea ideilor principale din texte pe diverse teme.